Je Ware Kleuren staat voor je eigen Waarheid herontdekken en om daartoe te komen is er heling nodig. Ik geloof heel sterk in het zelfhelend vermogen, mits af en toe hulp van anderen toe te laten die dienen als inspiratiebron en wegwijzer.

Wat is heling?

Helen is aanwezig zijn bij alles wat je voelt. Helen is contact maken met die plekken in jezelf die je eerder te eng vond om naartoe te gaan. En helen is stapje voor stapje terug komen bij de plaatsen in jezelf waar je jouw energie had teruggetrokken.

Helen is het brengen van bewustzijn, vertrouwen, licht, ruimte, liefde en helderheid… op plaatsen waar deze eerder afwezig waren. Op plaatsen waar het eerder donker en troebel was, gevuld met angst, gebrek, pijn en onveiligheid…

Heling is niet iets wat in één keer plaatsvindt. Heling is een proces. Telkens een laagje dieper.Stacks Image 70